Make your own free website on Tripod.com
ทดสอบการชน พาสสาท
 
 
พาสสาท 1998
offset frontal crash ที่ 64 กม/ชม
 
 
 
     ลูกศรชี้ปุ่มปรับหมอนพิงศีรษะ ที่ IIHS บอกว่าเป็นดีไซน์
ความปลอดภัยที่ดีอีกอย่างหนึ่ง
 
 
พาสสาท 1990
offset frontal crash ที่ 64 กม/ช
 
 
 
 
 
 

          ออกสู่ตลาดในปี 1998 และกำลังเป็นที่กล่าวถึงอย่างมาก  ในตลาดรถยนต์หลายประเทศ  ภายใต้ฉายา THE KILLER 
 

โครงสร้าง : GOOD 
          มีการผิดรูปบริเวณที่วางเท้าเพียงเล็กน้อย รวมทั้งการเคลื่อนตัวเข้ามาของแผงหน้าปัด ก็ไม่มากเกินไป 

ระบบยึดรั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร : ACCEPTABLE 
          ในจังหวะสะบัดกลับของศีรษะ หลังจากกระทบกับถุงลมนิรภัยแล้ว  ศีรษะไปกระทบกับขอบหน้าต่าง  แต่ทุกอย่างยังไม่รุนแรงนัก 

การบาดเจ็บ : GOOD 
          ระดับการบาดเจ็บที่วัดได้จากเซ็นเซอร์ทั้งหมด  แสดงให้เห็นว่าทั้งศีรษะ คอ หน้าอก และส่วนขา  ได้รับการป้องกันอย่างดี 

ภาพรวม : GOOD  
         ระดับความปลอดภัยที่วัดได้ แสดงว่าพาสสาทใหม่มีการออกแบบ ให้มีการปกป้องผู้ที่อยู่ในรถอย่างดี  และจากค่าที่วัดได้ทั้งหมด  อยู่ในเกณฑ์ดีที่สุด ของกลุ่มรถยนต์นั่งขนาดกลาง 
 
 
 
 
 
 

 

          ออกสู่ตลาดตั้งแต่ปี 1990  ทำการปรับปรุงหน้าตาใหม่ 
่เป็นอย่างที่เห็นเมื่อ1995 

โครงสร้าง : MARGINAL 
          มีการผิดรูปของโครงห้องโดยสาร ในระดับปานกลาง ช่องประตูถูกกระแทกยุบไปประมาณ 3 นิ้ว  แต่ประตูทั้งหมดยังปิดอยู่  ที่ยุบเข้ามามากอีกที่หนึ่ง คือพื้นรถด้านคนขับวัดได้ถึง 8 - 14 นิ้ว ส่วนแผงหน้าปัดยุบเข้ามา 2.5 - 3 นิ้ว 
 
ระบบยึดรั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร : POOR 
          แม้ว่าจะมีทั้งถุงลมนิรภัย และเข็มขัดแบบดึงกลับ  แต่จากการผิดรูปของโครงสร้างพื้นรถ  ทำให้มีการเคลื่อนที่ของ 
เบาะที่นั่งเกิดขึ้น  และเมื่อการชนสิ้นสุดลง  ศีรษะผู้ขับขี่ก็ไปอยู่ 
ระหว่างขอบหลังคารถกับกรอบประตูที่บิดงอ 

การบาดเจ็บ : POOR สำหรับขาซ้าย 
          การบาดเจ็บที่วดได้ที่ศีรษะ คอ  หน้าอก  อยู่ในระดับต่ำ 
แต่แรงกระแทกที่วัดได้ที่ขาซ้าย สูงพอจะทำให้เกิดอันตรายได้ 

ภาพรวม : POOR               มีจุดอ่อนหลายจุดที่พบในการทดสอบการชนนี้  แม้ว่าส่วนบนบริเวณห้องโดยสาร จะคงสภาพความปลอดภัยได้ดี  แต่การยุบตัวของพื้นรถที่เลยมาถึงใต้ที่นั่งหน้า ทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อขาได้ 
          ข้อดีที่มาทดแทนอย่างหนึ่ง คือการมีหมอนพิงศีรษะครบทั้งที่นั่งหน้าและหลัง ในขณะที่รถระดับเดียวกันรุ่นอื่นมักจะละเลย