Make your own free website on Tripod.com
ทดสอบการชนที่น่าสนใจ
   
CRASH TEST NEW BEETLE ! 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
 โฟล์คสวาเกน นิว บีเติล
offset frontal crash ที่ 64 กม/ชม
          ได้รับเลือกให้เป็น  รถที่น่าสนใจที่สุด (BEST PICK) สำหรับรถขนาดกลางในแง่ความปลอดภัย ที่มีรถในกลุ่มร่วมทดสอบด้วย  เช่น ซีวิค โคโรลล่า นีออน เป็นต้น จากการทดสอบ OFFSET CRASH TEST โดย IIHS ในอเมริกา 
โครงสร้าง  GOOD 
          สภาพห้องโดยสารยุบตัวเล็กน้อย  ขณะที่ทั้งส่วนแผงหน้าปัด และบริเวณที่วางเท้า ยังคงสภาพไว้ค่อนข้างดี 
ระบบยึดรั้งตัวผู้ขับขี่และถุงลมนิรภัย ACCEPTABLE 
          ทำงานมีประสิทธิภาพพอสมควร แม้ว่าในจังหวะที่ศีรษะกระทบถุงลมนิรภัย จะเบนออกนอกแนวกึ่งกลางไปบ้าง  และขณะที่สะบัดกลับไปหาหมอนพิงศีรษะ จะไปกระแทกถูกเสากลางรถ  แต่ก็ไม่มีความรุนแรงมากมาย 
ระดับการบาดเจ็บ GOOD 
          ค่าที่วัดได้ทั้งหมดอยู่ในระดับต่ำทั้งศีรษะ คอ หน้าอก กระดูกเชิงกราน และเท้า 
พนักพิงศีรษะ GOOD 
          ในขณะที่ทดสอบ ยังไม่สามารถรองรับศีรษะได้อย่างดี ในผู้ที่รูปร่างสูงใหญ่ 
แต่ในกลางปีนี้จะมีการออกแบบใหม่ 
ภาพรวม GOOD 
          เป็นรถคันแรกในกลุ่มนี้ ที่ได้คะแนนสูงสุดเกือบทั้งหมด