Make your own free website on Tripod.com
ทดสอบ แอคคอร์ดใหม่
 
 
 
  

หมายเหตุ:  
แอคคอร์ด 2.3 ลิตร รุ่นพวงมาลัยซ้าย ผลิตใน USA 

 
ฮอนด้า แอคคอร์ดใหม่
offset frontal crash ที่ 64 กม/ชม

โครงสร้าง : ACCEPTABLE  
         มีการผิดรูปของที่วางเท้าในขนาดปานกลาง แผงหน้าปัดเคลื่อนเข้ามาในห้องโดยสารเพียงเล็กน้อย  
  
ระบบยึดรั้ง : GOOD  
             การเคลื่อนไปด้านหน้าของหุ่นขณะเข้าปะทะแบบครึ่งหน้า ถูกควบคุมเป็นอย่างดี   ในจังหวะสะบัดกลับ ก็ไม่กระแทกเข้ากับวัตถุใดๆที่จะทำให้เกิดอันตราย  
  
การบาดเจ็บ : RIGHT LEG POOR  
          การบาดเจ็บที่วัดได้ที่ศีรษะ คอ หน้าอก อยู่ในระดับต่ำ แต่แรงที่กระแทกกับท่อนขาขวา อยู่ในระดับที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้  
ภาพรวม: ACCEPTABLE  
          พื้นที่ห้องโดยสารโดยเฉพาะด้านผู้ขับขี่ คงสภาพค่อนข้างดีในการปะทะแบบ offset มีเพียงการยุบตัวของพื้นรถ ที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บที่ขาได้