Make your own free website on Tripod.com

ย้อนวิถี เสี้ยววินาที ก่อนเกิดอุบัติเหตุ new


รวมเล่ม รถยนต์กับความปลอดภัย

1. อีกแง่มุมหนึ่ง ของนวัตกรรมยานยนต์

2. เข็มขัดนิรภัย
2.1 ไม่ใช้เข็มขัดนิรภัย เกิดอะไรขึ้น
2.2 เข็มขัดนิรภัย ในสตรีมีครรภ์
2.3 การบาดเจ็บที่หน้าอก จากเข็มขัดนิรภัย

3.เก้าอี้นิรภัยสำหรับเด็ก
3.1รู้จักรู้ใช้ เก้าอี้นิรภัยสำหรับเด็ก
3.2 เมื่อจะใช้เก้าอี้นิรภัย สำหรับเด็ก
3.3 มาตรฐานใหม่ ของเก้าอี้นิรภัยสำหรับเด็ก

4. ถุงลมนิรภัย
4.1 เมื่อถึงเวลาจะมี ถุงลมนิรภัย
4.2 ผลกระทบจากถุงลมนิรภัย
4.3 15 คำถาม กับถุงลมนิรภัย
4.4 แนวทางใหม่ของถุงลมนิรภัย

5 ปลอดภัย ด้วยหมอนพิงศีรษะ

6. รถยนต์กับสิ่งแวดล้อม
6.1 ลดกำมะถัน เพื่ออากาศบริสุทธิ์
6.2 สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ มีผลต่อโรคภูมิแพ้อย่างไร 
6.3 ได้เวลารถยนต์ ไร้มลภาวะ  

7. เมื่อเมาเราไม่ขับ เข็มขัดนิรภัย
ถุงลมนิรภัย
เก้าอี้นิรภัยสำหรับเด็ก
สิ่งแวดล้อม
ปัจจัยต่อการขับขี่
สัพเพเหระ